how-to-help-a-loved-one-with-addiction-to-alcohol-or-drugs-image

Jelen továbbképzés a szenvedélybetegek ellátásának közösségi modelljét kívánja oktatni,
mely komplex, bio-pszicho-szociális modell, a család bevonásával, teamben történő
gondozást jelent. A továbbképzésen a legkorszerűbb elméleti ismeretek mellett
felvonultatjuk azokat a technikákat, szomatikus és pszichoterápiás kezelési módszereket,
melyek bizonyítottan hatékonyak, s amelyek alkalmazásával a szenvedélybeteg-ellátás
javítható, az alkohol – illetve kábítószer-probléma csökkenthető. A képzés során a
hallgatók olyan speciális módszereket sajátíthatnak el elméleti és gyakorlati szinten, mint
a motivációs, interjú, a rövid intervenció, a pszichoedukáció, illetve olyan módszereket
melyek a visszaesések megelőzésére alkalmasak. Mindezek mellett a képzésen résztvevők
olyan munka-rehabilitációs ismeretekre is szert tesznek, melyek alkalmazásával a
szenvedélybetegek rehabilitációját, reszocializációját segíthetik elő.
A képzés célja, hogy a hallgatók képessé váljanak az alkohol – és kábítószer-problémának a
lehető legkorábban történő felismerésére és a legcélravezetőbb kezelési stratégiák
megválasztására saját kompetenciahatáraikon belül, lehetőleg még a súlyos szervi
szövődmények kialakulását megelőzően.
A képző szervezet: Ébredések Alapítvány (1089 Budapest, Kálvária tér 5.)
A szabadon választható akkreditált képzés címe: Közösségi addiktológiai képzés szociális
munkások részére
A képzés engedélyszáma: T-05-088/2014
Szerezhető továbbképzési pontérték: 40 kreditpont
A képzés ideje: 2018. október 8-12.
A képzés időtartama: 40 óra /5 nap; naponta 9-től 16 h-ig)
A képzés vezetője: Dr. Bodrogi Andrea addiktológus, pszichiáter főorvos
A képzés helyszíne: 1089 Budapest, Kálvária tér 5.
A képzés díja: 30.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.
Információ: Vida Ágnes:e-mail:kepzes.ebredesek@gmail.com, telefon: 06-20-666-3165
Jelentkezési lapunk elérhető a www.ebredu.hu címen

Következő közösségi addiktológiai képzéseink: