Jelen továbbképzés a szenvedélybetegek ellátásának közösségi modelljét kívánja oktatni, mely komplex,
bio-pszicho-szociális modell, a család bevonásával, teamben történő gondozást jelent. A
továbbképzésen a legkorszerűbb elméleti ismeretek mellett felvonultatjuk azokat a technikákat,
szomatikus és pszichoterápiás kezelési módszereket, melyek bizonyítottan hatékonyak, s amelyek
alkalmazásával a szenvedélybeteg-ellátás javítható, az alkohol – illetve kábítószer-probléma
csökkenthető. A képzés során a hallgatók olyan speciális módszereket sajátíthatnak el elméleti és
gyakorlati szinten, mint a motivációs, interjú, a rövid intervenció, a pszichoedukáció, illetve olyan
módszereket melyek a visszaesések megelőzésére alkalmasak. Mindezek mellett a képzésen résztvevők
olyan munka-rehabilitációs ismeretekre is szert tesznek, melyek alkalmazásával a szenvedélybetegek
rehabilitációját, reszocializációját segíthetik elő.
A képzés célja, hogy a hallgatók képessé váljanak az alkohol- és kábítószer-problémának a lehető
legkorábban történő felismerésére és a legcélravezetőbb kezelési stratégiák megválasztására saját
kompetenciahatáraikon belül, lehetőleg még a súlyos szervi szövődmények kialakulását megelőzően.

A képző szervezet: Ébredések Alapítvány (1089 Budapest, Kálvária tér 5.)

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján szabadon választható akkreditált képzés, melynek
címe: Közösségi addiktológiai képzés szociális munkások részére
A képzés engedélyszáma: T-05-054/2017
Szerezhető továbbképzési pontérték: 40 kreditpont
A képzés ideje: 2020. november 30 – 2020. december 4.
A képzés időtartama: 40 óra/5 nap; naponta 9.00-16.00-ig
A képzés vezetője: Dr. Bodrogi Andrea addiktológus, pszichiáter főorvos
A képzés helyszíne: online ZOOM rendszeren keresztül
A képzés díja: 30.000 Ft
Jelentkezési határidő: 2020. november 24.
Képzésben való részvétel feltétele: jelentkezési lap visszaküldése, stabil internetkapcsolat, webkamera
és mikrofon, jelentkezési díj befizetése (amennyiben a képzés díja nem érkezik meg november 26-ig az
Alapítvány számlájára, akkor a képzésbe nem tudjuk Önt befogadni).
Információ: e-mail: kepzes.ebredesek@gmail.com, telefon: 06/20-666-3165 (Kocsis Anikó)
Jelentkezési lap elérhető a jelentkezési lap linken.