Jelen továbbképzés a szenvedélybetegek ellátásának közösségi modelljét kívánja oktatni,
mely komplex, bio-pszicho-szociális modell, a család bevonásával, teamben történő
gondozást jelent. A továbbképzésen a legkorszerűbb elméleti ismeretek mellett
felvonultatjuk azokat a technikákat, szomatikus és pszichoterápiás kezelési módszereket,
melyek bizonyítottan hatékonyak, s amelyek alkalmazásával a szenvedélybeteg-ellátás
javítható, az alkohol – illetve kábítószer-probléma csökkenthető. A képzés során a
hallgatók olyan speciális módszereket sajátíthatnak el elméleti és gyakorlati szinten, mint
a motivációs, interjú, a rövid intervenció, a pszichoedukáció, illetve olyan módszereket
melyek a visszaesések megelőzésére alkalmasak. Mindezek mellett a képzésen résztvevők
olyan munka-rehabilitációs ismeretekre is szert tesznek, melyek alkalmazásával a
szenvedélybetegek rehabilitációját, reszocializációját segíthetik elő.
A képzés célja, hogy a hallgatók képessé váljanak az alkohol – és kábítószer-problémának a
lehető legkorábban történő felismerősére és a legcélravezetőbb kezelési stratégiák
megválasztására saját kompetenciahatáraikon belül lehetőleg még a súlyos szervi
szövődmények kialakulását megelőzően.
A képző szervezet: Ébredések Alapítvány (1089 Budapest, Kálvária tér 5.)
A képzés címe: Korszerű addiktológia – hatékony szűrés, rövid intervenciók a mindennapi
orvosi gyakorlatban
A képzés engedélyszáma: SE-TK/2018.II/00172
A képzés vezetője: Dr. Bodrogi Andrea addiktológus pszichiáter főorvos
A képzés helyszíne: 1089 Budapest, Kálvária tér 5.
A képzés ideje: 2018. október 8 -10.
A képzés időtartama: 24 óra (3 nap, naponta 9-től 16 h-ig)
A képzés díja: 30.000 Ft
Szerezhető továbbképzési pontérték: 15 (OFTEX)
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 28.
Információ: Vida Ágnes: e-mail: kepzes.ebredesek@gmail.com, telefonszám: 06-20-666-3165
Jelentkezési lapunk elérhető a www.ebredu.hu címen.