Az Alapítvány 1991-ben alakult, 1995 óta innovációs misszióval működő bölcsőszervezet, amely számos innovatív programot és civil szervezetet bocsájtott útjára az elmúlt másfél évtizedben. A szervezet általános missziója a pszichiátriai ellátás és a mentálhigiéne közösségi- és felépülés alapú paradigmaváltásának elősegítése Magyarországon.  Annak, aki hozzánk fordul, világszínvonalú szolgáltatást szeretnénk nyújtani, mindig a személyes szükségletekre alapozva. Azt segítjük, hogy klienseink és hozzátartozóik teljes életet élhessenek és maguk tartsák kézben az életüket. Ezt a folyamatot hívják felépülésnek. A felépülés-út során a szakemberek kísérők, de az érintettek határozzák meg az útvonalat. A kísérők közt felépült felhasználók, más néven tapasztalati szakértők és hozzátartozók is jelen vannak, akiket kísérő szakértőknek nevezünk. A folyamat alapja tehát az önsegítés. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy nálunk indult el hazánkban először önsegítő alapon a Hanghallók Csoportja, amely a pszichotikus problémákkal élők számára a felépülés új dimenzióját nyitja meg.

Mindig is felvállaltuk a pszichiátriai problémával élők érdekvédelmének ügyét, mi alapítottuk az első országos beteg-érdekvédő szervezetet, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórumot. Hasonló módon indítottuk el a közösségi pszichiátria, a támogatott foglalkoztatás, a nappali klubok szakmai programját is. Több civil szervezet, többek közt a Szigony Alapítvány, a Gyöngysor Alapítvány, a KESZ megalakulásánál is segítettünk. Vezető munkatársaink nemzetközi tréningjét és tanulmányútjait követően 1995-től honosítottuk meg a közösségi pszichiátriát és addiktológiát Magyarországon. Ez a program képezi alapját a magyarországi közösségi pszichiátriai szolgáltatásoknak, irányelveknek, köztük a Szociális Törvényben leírt közösségi ellátásnak. Centrumunkban több száz kliens közösségi gondozása folyik. Közösségi gondozott és foglalkoztatási rehabilitációs programunkban részt vett, legalább egy éve gondozott klienseink közül 55% dolgozik, és/vagy tanul, a dolgozók többsége a munkaerőpiacon. A közösségi ellátási statisztikák elérhetőek a holnapon.

A szervezetet  ma 5 fős kuratórium irányítja, ahol az egyes tagok eltérő szakterületek felügyelői. 2005-től az alapítvány elnyerte a székhelyét adó épület tartós használatának jogát a Semmelweis Egyetemtől, amely Közösségi pszichiátriai centrum működésére szerződött az alapítvánnyal. Az alapítvány egészségügyi ellátásokat (pszichiátriai nappali kórház és ambulancia, addiktológiai gondozó, háziorvosi konzultáció a Józsefvárosban) és integráltan szociális szolgáltatást (közösségi pszichiátriai ellátás) működtet, valamint képzési, szervezetfejlesztési, antistigma és foglalkoztatási rehabilitációs munkacsoport is dolgozik a szervezetben. Számos önkéntes pszichológus és szociális munkás is csatlakozott hozzánk. A munkacsoportok team-szerűen együttműködnek, mivel szakmai programjaink is egymásra épülnek, illetve azonos szakmai szemléletet és értékrendet tükröznek.   2009-től alapítványunk felnőttképzési központtá vált, amely eddigi oktatási tevékenységünk kibővítését segítheti. 2009-től a Semmelweis Egyetem akkreditált képzőhellyé nyilvánította alapítványunkat a közösségi pszichiátriai szakorvosképzés terén. Emellett számos kreditpontos posztgraduális képzést végzünk. 2006-ban kezdtük el Prof. G. Thornicroft-tal, a londoni Kings College professzorával való kutatási együttműködésünket a pszichiátriai problémával élőket terhelő stigma kutatása érdekében.

A szervezet működteti a Lelki Egészség Fórumát , kongresszusi, kommunikációs és publikációs aktivitást is folytat. Honlapunkon a közösségi pszichiátria és addiktológia önsegítő alapon is használható kézikönyve is elérhető.

A mentális problémákkal élőket sújtó stigma és megkülönböztetés elleni küzdelem is feladatunk. 2009-től  hoztunk létre a Magyar Antistigma Kezdeményezést, amelyhez több mint 10 civil szervezet és számos magánszemély is csatlakozott. Ez a hálózat egyetlen magyar partnerként csatlakozott a Pszichiátriai Világszövetség Antistigma programjához.

.

Ég kékje