A mentális zavarral élő emberek felépülésének folyamatát segítő pszichoszociális beavatkozások közül kiemelkedő fontossággal bír a munkarehabilitáció. Ezen belül külön ki kell emelnünk a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatást, amely jelentősen csökkenti a mentális zavarral élő emberek stigmatizációját és elősegíti a társadalmi reintegrációt.

Az Ébredések Alapítvány már a kilencvenes évektől megkezdte a támogatott foglalkoztatás és a felépülés-alapú közösségi ellátás módszerének alkalmazását a mentális zavarral élő emberek segítésében. Alapítványunknál a komplex rehabilitáció részeként jelenik meg klienseink munkához segítése.

A támogatott foglalkoztatás filozófiája öt alapvető emberi jogra épül, ezek:

 • Mindenkinek joga van arra, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák.
 • A szabad választás joga mindenkit megillet.
 • Mindenkinek joga van az emberi kapcsolatok kiépítéséhez és a közösségi életben való egyenrangú részvételhez.
 • Mindenkinek joga van a társadalmi életben való aktív részvételre.
 • Mindenkinek joga van a helyi közösségben való integrált élethez.

A munkához segítés lépései:

 1. Felmérjük a munkavállaló egyéni szükségleteit, képességeit, készségeit a mentális zavarral élő embert segítő szakemberek bevonásával.
 2. Egyéni, személyes preferenciára építve (az ideális és a „még jó” munkahelyek kiválasztása) az egyénre szabott munkarehabilitációs tervet dolgozunk ki számára, az őt támogató szakember bevonásával.
 3. Ezt készségfejlesztés követi, amelynek során célzottan, az adott munkahelyen szükséges készségeket tanítjuk, minél inkább a reális helyszíneken. Egyéni és/vagy csoportos tréningeket nyújtunk a munkakeresés és a munkavállalás hatékonyabbá tétele érdekében.
 4. Ezt követően a team megbeszélésen a munkatársak ötletei és a munkakeresési terv alapján megpróbáljuk az ideális munkahelyet feltárni kliensünk számára, amely első lépésben mindig nyílt munkaerőpiaci munkahely. A munkahely keresésben a kliens és segítői is részt vesznek.
 5. Pozitív kapcsolatépítés a kiválasztott munkahellyel. A munkaerő „értékesítése” – esetmenedzseri munka. Sokszor elegendő, ha a kliensek maguk keresnek munkahelyet és erre készítjük fel őket.
 6. Követjük a klienseink sorsát, szükség esetén rendszeres kapcsolatot tartunk a munkavállalóval, illetve a munkaadóval.

Alapítványunk munkatársai a mentális zavarral élő megváltozott munkaképességű emberek munkához segítésének módszertanát a kilencvenes években dolgozták ki. Az OFA (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) támogatásával 2004-ben jelent meg a Hatékony munkarehabilitáció pszichiátriai és pszichoszociális problémákkal élők számára című kiadvány. Ezen kiadvány frissítése folyamatban van, hamarosan elérhető e-book formájában az alapítvány honlapján.