A korszerű tárgyalástechnika iránti igény és erősödése azt mutatja, hogy korunkban szükség van mindazokra az ismeretekre, amelyek segítségével anyagi vagy egyéb érdekeinket érvényesíteni tudjuk.

A Harvard Negotiating Project világszerte ismert koncepciója alapján magyar szakemberek által, magyar helyzeteket feldolgozó korszerű, dinamikus ismeretátadó képzés került kidolgozásra.

Hatékonysága egyrészt korszerűségéből fakad, másrészt abból az erkölcsileg vállalható alapállásból, melynek megvalósításának technikáit sajátítják el a résztvevők ezen a képzésen.

A tárgyalások részelemeit egyenként vesszük nagyító alá és megvizsgáljuk olyan, látszólag jelentéktelen mozzanatait, amelyek valójában kulcsértékűek a tárgyalás folyamatában.

Információ:
Vida Ágnes: 06-20-666-3165
kepzes.ebredesek@gmail.com