how-to-help-a-loved-one-with-addiction-to-alcohol-or-drugs-image

Jelen továbbképzés a szenvedélybetegek  ellátásának közösségi modelljét kívánja oktatni, mely komplex, bio-pszicho-szociális modell, a család bevonásával, teamben történő gondozást jelent.  A továbbképzésen a legkorszerűbb elméleti ismeretek mellett felvonultatjuk azokat a technikákat, szomatikus és pszichoterápiás kezelési módszereket, melyek bizonyítottan hatékonyak, s amelyek alkalmazásával a szenvedélybeteg-ellátás javítható, az alkohol – illetve kábítószer-probléma csökkenthető.  A képzés során a hallgatók olyan speciális módszereket sajátíthatnak el elméleti és gyakorlati szinten, mint a motivációs, interjú, a rövid intervenció, a pszichoedukáció, illetve  olyan módszereket melyek a visszaesések megelőzésére alkalmasak. Mindezek mellett a képzésen résztvevők olyan munka-rehabilitációs ismeretekre is szert tesznek, melyek alkalmazásával a szenvedélybetegek rehabilitációját, reszocializációját segíthetik elő.

A képzés célja, hogy a hallgatók képessé váljanak az alkohol – és kábítószer-problémának a lehető legkorábban történő felismerésére és a legcélravezetőbb kezelési stratégiák megválasztására saját kompetenciahatáraikon belül, lehetőleg még a súlyos szervi szövődmények kialakulását megelőzően.

A képzést az Ébredések Alapítvány munkatársai, a téma legelismertebb szakemberei vezetik.

A képző szervezet:  Ébredések Alapítvány (1089 Budapest, Kálvária tér 5.)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0059-07

A képzés címe: Közösségi addiktológiai képzés szociális munkások részére

A képzés engedélyszáma:  T-05-088/2014

A képzés vezetője:  Dr. Bodrogi Andrea addiktológus pszichiáter főorvos

A képzés helyszíne: 1089 Budapest, Kálvária tér 5.

A képzés ideje: 2017. december 4 – 8.

A képzés időtartama: 40 óra (5 nap / 8 óra;  naponta 9-től 16 h-ig)

A képzés díja: 30.000 Ft

Szerezhető továbbképzési pontérték: 40 kreditpont

Jelentkezési határidő: 2017. november 24.

Információ:  Vida Ágnes:e-mail:kepzes.ebredesek@gmail.com,  telefon: 06-20-666-3165

Jelentkezési lapunk elérhető  a www.ebredu.hu címen

Következő közösségi addiktológiai képzéseink: