how-to-help-a-loved-one-with-addiction-to-alcohol-or-drugs-image

Jelen továbbképzés a szenvedélybetegek ellátásának közösségi modelljét kívánja oktatni, mely komplex, bio-pszicho-szociális modell, a család bevonásával, teamben történő gondozást jelent.  A továbbképzésen a legkorszerűbb elméleti ismeretek mellett felvonultatjuk azokat a technikákat, szomatikus és pszichoterápiás kezelési módszereket, melyek bizonyítottan hatékonyak, s amelyek alkalmazásával a szenvedélybeteg-ellátás javítható, az alkohol – illetve kábítószer-probléma csökkenthető.  A képzés során a hallgatók olyan speciális módszereket sajátíthatnak el elméleti és gyakorlati szinten, mint a motivációs, interjú, a rövid intervenció, a pszichoedukáció, illetve  olyan módszereket melyek a visszaesések megelőzésére alkalmasak. Mindezek mellett a képzésen résztvevők olyan munka-rehabilitációs ismeretekre is szert tesznek, melyek alkalmazásával a szenvedélybetegek rehabilitációját, reszocializációját segíthetik elő.

A képzés célja, hogy a hallgatók képessé váljanak az alkohol – és kábítószer-problémának a lehető legkorábban történő felismerésére és a legcélravezetőbb kezelési stratégiák megválasztására saját kompetenciahatáraikon belül, lehetőleg még a súlyos szervi szövődmények kialakulását megelőzően.

A képző szervezet:  Ébredések Alapítvány (1089 Budapest, Kálvária tér 5.)

 

Szociális munkásoknak:

Az akkreditált képzés címe:Közösségi addiktológiai képzés szociális munkások részére

A képzés engedélyszáma:  T-05-088/2014

Szerezhető továbbképzési pontérték: 40 kreditpont

A képzés ideje: 2018. március 5 – 9.

A képzés időtartama: 40 óra /5 nap; naponta 9-től 16 h-ig)

 

Addiktológiai konzultánsoknak:

Az akkreditált képzés címe: Szenvedélybetegek korszerű ellátása

A képzés engedélyszáma:  SZTK-A-054845/2017

Szerezhető továbbképzési pontérték: 16 kreditpont (15-ös szakmacsoport)

A képzés ideje: 2018. március 6 – 9.

A képzés időtartama: 30 óra/4nap,  naponta 9-től 16 h-ig

 

A képzés vezetője:  Dr. Bodrogi Andrea addiktológus pszichiáter főorvos

A képzés helyszíne: 1089 Budapest, Kálvária tér 5.

A képzés díja: 30.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2018. február 26.

Információ:  Vida Ágnes:e-mail:kepzes.ebredesek@gmail.com,  telefon: 06-20-666-3165

Jelentkezési lapunk elérhető  a www.ebredu.hu

 

Következő közösségi addiktológiai képzéseink: