2006-07-ben az alapítvány egy közös józsefvárosi projektben vett részt.

http://ebredesek.hu/kepek/DSC_0132.JPG

Beharangozó (2006)

EGYÜTT

Ez a neve annak a kezdeményezésnek, amely az Ébredések Alapítvány által, a Józsefvárosi Önkormányzattal konzorciumban elnyert HEFOP pályázat során valósul meg. Ennek

keretén belül önkormányzati, szakmai és civil szervezetek fognak össze a Józsefváros lakói érdekében.

A Józsefváros az a kerület, ahol minden törvénybe fogalt szociális, egészségügyi és más támogató szolgáltatás a lakosság rendelkezésére áll, több mint 30 civil szervezet működik, mégis a lakosság egy jelentős része nem tud kikapaszkodni a szegénységből, hátrányos helyzetéből, a diszkriminációból és betegségből. Ennek egyik oka, az eleddig nehezen áttekinthető és sokszor nem együttműködő szolgáltatási háló. Az egyes szervezetek nem, vagy alig tudnak egymásról, egymás tevékenységéről, vagy eltérő szakmai koncepciók nehezítik együttműködésüket. Az egyik segítő szervezet számára ugyanaz a kliens hajléktalan, a másik számára alkoholfüggő, az iskola a deviáns gyermek szülőjeként kezeli, és így tovább. Az a törekvésünk, hogy a sok szolgáltatóhoz is eljutó klienseket és családjukat mindenhol embertársainkként kezeljük és problémáikban komplex, személyre szabott módon nyújtsunk segítséget. Alakítsunk ki olyan team-eket a kliensek, családok körül, akik talán eltérő szolgáltatások munkatársai, mégis egy csapatként képesek együttműködni. Vegyük észre klienseink erősségeit, képességeit, személyes céljait, és építsünk ezekre a segítő munka során. Mindez nem jelent több beruházást, hanem az együttműködésben rejlő tartalékok feltárását.

A pályázat keretében a partnerek május 29-31. között megrendezett nyitókonferenciájukon fogadták a Józsefváros legfontosabb gondozó, oktató, betegellátó és civil szolgáltatásainak vezetőit. A konferenciát dr. Göncz Kinga miniszter, Ikvay-Szabó Imre főpolgármester-helyettes és Csécsei Béla, a Józsefváros polgármestere nyitotta meg.

A helyzetelemző és a hatékony eszközöket bemutató előadásokat követően a vezető szakemberek jelölt ki azokat a témaköröket, amelyekről kiscsoportos műhelymunkák formájában beszéltek és egyeztettek a résztvevők, s mely témákban akcióterveket dolgoztak ki, s terveznek megvalósítani.

A konferencián kiemelt figyelmet fordítottunk a lelki egészséget, a civil szervezeteket, a hatékony rehabilitációt és reintegrációt érintő kérdésekre, ennek részeként pedig bemutattuk az Ébredések Alapítvány munka-rehabilitációs programját, amely pszichoszociális problémákkal élők elhelyezkedését segíti, és amellyel kapcsolatban képzési lehetőséget nyújtunk majd a résztvevő szervezetek delegáltjainak a konferenciát követő egy évben.

A konferencia zárónapján a munkacsoportok munkája során megszületett elképzelések bemutatására és összehangolására került sor, elkészült a résztvevő szervezetek közös nyilatkozata, és megterveztük a folytatást, amelyre a pályázat megfelelő lehetőséget nyújt.

Ilyen jellegű összefogás segítő szervezetek között ilyen széles skálán eddig még nem valósult meg, így a kezdeményezés maga is úttörő jellegű. Másfél év múlva, a program lezárásáig a szoros együttműködés gyakorlatát akarjuk elindítani hatékony és a jelen viszonyai között is finanszírozható, összehangolt szolgáltatásokkal, az együttgondolkodást segítő szakmai információkkal. Addig is még 8 alkalom áll a csatlakozók rendelkezésére, hogy egyeztessenek, további munkakapcsolatokat hozzanak létre.

Záró sajtóközlemény (2007)

A segítő munka mindennapjaiban Magyarországon csak egy-egy szolgáltatónál jelenik meg olyan gyakorlat, amely valóban hatékony a prevenció és súlyos hátrányok leküzdése szempontjából. Ezek a szigetszerű próbálkozások sem tudnak komoly változást elérni, amíg nem találnak igazi szövetségesekre az ellátórendszeren belül. Az ellátórendszer fejlesztése során viszont szinte semmilyen állami fogékonyság és elkötelezettség nem tapasztalható a hatékonyabb szakmai tartalom megvalósításával kapcsolatban. Az Ébredések Alapítvány és a Józsefvárosi Önkormányzat közös kezdeményezése egy HEFOP 2.2.1 pályázat keretében az EGYÜTT Józsefvárosért program, amely azt a célt szolgálta, hogy elmozdulást érjünk el a segítő szolgálatok hálózatban történő együttműködésének kialakítása terén. Ma a több mint egy éves pályázati munka kiértékelése történik meg a záró-konferencián. Józsefvárosban minden törvény által előírt szolgáltatás működik, mégsem sikerül a hátrányos helyzetű, diszkriminált lakossági csoportok felzárkóztatása, mégis sok, sok gyermek szegregáltan tanul, éhezik, sok család bántalmazást szenved el, nagyon magas az alkoholizmus és az öngyilkosság aránya. Ezért fogott össze az ilyen típusú problémákra igen érzékeny Józsefvárosi Önkormányzat Szociális Osztálya, Koscsóné Kolkopf Judit aktív közreműködésével és az Ébredések Alapítvány, hogy több mint 30 civil és állami segítő szolgálat részvételével megkezdje az első lépéseket egy hatékonyabb és eredményesebb segítő hálózat kialakítása érdekében. A pályázat közvetlen célja a munka-erőpiaci reintegráció elősegítése volt. Mi azonban ezt tágan értelmeztük: az egészség, a jól működő családok és közösségek mind-mind segítik a munka világában való sikeres helytállást. Azok a gyermekek, akik tanulhatnak és biztonságban, megfelelően ellátva és ösztönző környezetben nőnek fel, szintén sikeresebb munkavállalók lesznek és sokkal kisebb lesz körükben a kriminalitás és a drogfogyasztás, valamint a mentális betegségek kialakulásának veszélye. Ezért szeretnének a józsefvárosi szolgáltatók fordulatot elérni a segítő szolgálatok működésében. Amióta együtt dolgozunk a többi józsefvárosi szervezettel, havi találkozóinkon munkacsoportokban dolgoztuk ki együtt a hatékonyabb működés feltételeit. Tréningeket tartottunk, amely a közös szakmai nyelv kialakítását és a hatékonyabb működést szolgálta, bemutatkozó előadásokat hallgattunk és látogatásokat tettünk egymásnál. Közös ajánlást dolgozunk ki a diszkrimináció elleni fellépés terén, ahol a szervezetek legsikeresebb gyakorlatait mutatjuk be. De nem csak „akciókat” indítottunk el: esetmegbeszéléseket is tartottunk olyan kliensek érdekében, akiknél megállt valamelyik szolgáltató „tudománya”. Több kliens problémájára találtunk EGYÜTT megoldást. Például egy az Ébredések Alapítványnál pszichés zavarok miatt gondozott, élettársa által bántalmazott kismamát ma már biztonságos helyen, gyermekeivel együtt gondozhatunk tovább. A megoldást a Gyermekvédelem és a Rendőrség munkatársaival együtt, szinte egy munkacsoportként dolgozva találtuk meg. Ez a édesanya együttműködésünk nélkül valószínűleg nem tudta volna nevelni a gyermekeit, – akik állami gondozásba kerültek volna – bár nagyon jó anyának ismertük meg őt. Ha a gyermekeit elveszti, ő is betegebbé válik pszichésen és valószínűleg dolgozni sem lett volna képes. A szervezetek közti összefogás másik példája, hogy az Ébredések Alapítvány az ÁNTSZ által szervezett Józsefvárosi Egészségnapon alkohológiai szűrést tartott, ahol egy nap alatt több mint 20 alkoholfüggő számára nyújtottunk rövid intervenciót és többet közülük gondozásba vettünk. Szintén az ÁNTSZ segített abban, hogy a Józsefváros több háziorvosi rendelőjében végezhessünk pszichiátriai és addiktológiai szűrést és kezeljünk betegeket a háziorvossal együtt, amely a program első évében több mint 200 új beteg feltárást, közöttük 130, súlyos depressziós beteg sikeres kezelését eredményezte. Ezen betegek közül senki nem követett el öngyilkosságot és a legtöbben ismét munkaképessé váltak. Hasonló civil összefogással jött létre a Kék Pont, drogbetegekkel foglalkozó civil szervezet úttörő programja, ahol tűcserét és névtelen konzultációt biztosít a drogfogyasztás szempontjából nagyon is fertőzött kerületben. Ezt azért tudja megvalósítani, mert az Ébredések Alapítvány helyszínt tudott ehhez biztosítani. Nagyszerű munkatársakat ismertünk meg a kerületben. Nagyon meglepő volt, hogy például a Rendőrségnél, az ÁNTSZ-nél is találkoztunk olyan szakemberekkel, akik munkaköri kötelességüket messze meghaladósan nagyon hatékony segítők. Az egyik esetmegbeszélésen például egy rendőr felajánlotta, hogy naponta benéznek a kliens lakásába, hogy megelőzzék a bűnözést. „Sokkal jobb nekünk, ha naponta benézünk, mint ha újra el kell vinni a gyerekeket…”- mondta. A munka-erőpiaci reintegráció, az egészségmegőrzés, a prevenció gyakran hallott kifejezések. A gyakorlatban mégsem valósul meg egyik sem megfelelő hatékonysággal. Hiszen a már bemutatott bántalmazott kismama gyermekei számára csak az a megoldás, ha az édesanyjuk kerül olyan helyzetbe, hogy fel tudja őket nevelni, az ő számukra ez az igazi prevenció a mentális betegségekkel kapcsolatban is. A HEFOP program nélkül a gyerekek állami gondozásban lennének, a mama pszichés problémái pedig fokozódnának, nem lenne képes dolgozni sem. Mindez pedig az emberi tragédiák mellett nagy költségekkel jár a társadalom számára. Furcsa, hogy miközben egyes segítő szolgálatok felkent munkatársai a „hivatali szigort”, a „hivatalok packázásait” a vaskalaposságot képviselik, amely munkájukat teljesen eredménytelenné teszi és hozzájárul a tragikus családi viszonyok változtathatatlanságához, remek segítőket találtunk olyan helyeken, ahol ilyesmire egyáltalán nem számítottunk. Vajon meddig kell még várni Magyarországon, hogy a segítő munkában megvalósuljanak, és számon kéressenek azok az együttműködésen alapuló módszerek, amelyek valóban segítik a jövő generációk jobb életét, a prevenciót, és megelőzik a hátrányok több generáción át történő megismétlődését? Vajon miért nem arra költik az adófizetők pénzét, ami humánus és gazdasági szempontból egyaránt kifizetődő? Vajon miért pályázati forrás segít ahhoz, hogy megkezdődjenek az első lépések egy ilyen fordulat felé? Nehéz erre választ találnunk. Biztató azonban, hogy a józsefvárosi résztvevők folytatni akarják a közös munkát a pályázati források elapadása után is. Ennek lehetőségeit kutatja fel majd a mai konferencia is. Sokat tanultunk egymástól, szeretnénk folytatni ezt a tanulást és reméljük, ha az általunk tanultak a döntéshozók füléhez is eljutnak majd. www.ebredesek.hu

Csatoltan találják a zárókonferencia programját, és a programban résztvevő szervezetek listáját.

Dr. Harangozó Judit                                Kristóf Róbert
Ébredések Alapítvány elnöke          pályázat szakmai vezetője
Pálmai Ildikó
pályázati koordinátor

Számszerűsíthető eredmények

Mutató

Kiinduló érték

Célérték (projekt lezárásakor)

A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek*

összesen

férfi

Képzésen/Tanácsadáson/felkészítésen résztvevők száma (férfi/nő bontásban)

45/5

146

 146

42

104

Képzettséget szerzett személyek száma (férfi/nő bontásban)

45/5

0

75

19

56

A munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma (férfi/nő bontásban)

200/200

2954

2954

1263

1691