Hanghallók konferenciája Kanadában (I.)

Dr. Mérey Zsolt: Úti jelentés 1.

Kanadában jártam

Dr. Mérey Zsolt: Úti jelentés I. 

2019 november 11-13. között egymást követően került megrendezésre az Intervoice Nemzetközi Hanghalló Egyesület 11. és az AQRP (Association Québecoise pour la Réadaptation psychosociale – Quebeci Egyesület a Pszichoszociális Readaptációért) 19. kongresszusa melynek mottója: „Merj, vegyél részt, alakítsd át, érezd magadénak a változást, hogy befolyásolhasd azt!” A Hanghalló Mozgalom fellendítésén belül a szervezők a hangsúlyt a hanghallással való foglalkozás innovatív módszereire, valamint a hanghallók foglalkoztatásának kérdésére helyezték.

Roxane, Pierre és én

A kanadai és az amerikai kormányzati támogatás lehetővé tette több száz hanghalló részvételét. A 12 országból érkező szakértők 25%-a is tapasztalati szakértő volt. A világkonferencia jelentősége szerintem mind a plenáris üléseken és a kerekasztal beszélgetéseken, mind pedig a workshopokban két területen mutatkozott meg markánsan: Egyrészt Marius Romme megnyitó beszédében világosan szembe állította a Hanghalló Módszer hanghallás értelmezését és traumafelfogását a főáramú biomedikális betegségfelfogással, melyet a hozzászólók is egyhangúan támogattak és elmélyítettek. Másrészt a vezető politikusok megjelenése és a hanghallók felvetései iránti fogékonysága azt bizonyítja, hogy a hanghalló mozgalom, a mozgalomban résztvevők száma, legalábbis Kanadában elérte a kritikus tömeget, melyet parlamenti és kormányzati szinten is figyelembe kell venni és kezelni kell. A québeci Egészségügyi és Szociális Minisztérium részéről Marilyne Picard parlamenti képviselő asszony szólt a résztvevőkhöz, maga is a fogyatékkal élők mozgalmának résztvevőjeként. Nathalie Godfrind, a québeci egyesület nemzetközi koordinátora beszámolt a hanghalló mozgalom támogatásának eredményeiről Brazíliában, Portugáliában, Mexikóban és Izlandon. Brazíliában 35 csoport működik, Mexico Cityben most indult hanghalló csoport. A kommunikáció új eszközei az online hanghalló csoportok, a hanghalló fórumok és több dokumentumfilmet is feltöltöttek a youtube-ra.

Karen Taylor beszámolt Ron Coleman állapotáról, akinél korai demenciát diagnosztizáltak, mely elsősorban emlékezetzavarokban nyilvánul meg. Ron aktivitása viszont töretlen: drámájának például most volt felolvasó estje, valamint beindította a Demencia Rádió adásait is.

Magali Molinié, a REV france, a Francia Hanghalló Hálózat képviselője fontos célként jelölte meg a hanghallók társadalmi hálózatának a fejlesztését, a marginalizáció elleni küzdelmet. Kifejtette, hogy a gyógyszerhez hasonlóan a segítség is könnyen méreggé válhat.

A panelisták közül az angliai Paul Baker szerint a hanghalló mozgalom fejlődését jól mutatja, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor először járt Montreálban, akkor egy workshop keretében mutathatta be a hanghalló módszert, most pedig az egész konferenciát ennek a témának szentelték. Marius Romme elveit követve a pszichotikusnak nevezett tapasztalatok nem-medikális leírása, megfogalmazása mellett érvelt: „Ne használjátok az orvosi nyelvet, mert mi nem hiszünk az agyi megbetegedésben.” Követendő példaként említette a Triesztben szerzett tapasztalatait. Feladatként azt fogalmazta meg, hogy olyan tereket kell létrehozni, ahol megtörténhet a változás.

Az amerikai Will Hall a hanghallás problémáját a világot fenyegető nagy problémák felől közelítve kifejtette, hogy a klímaválság miatt mindennek meg kell változnia, és ezt a változást a széles társadalmi mozgalmakban kifejtett aktivizmus, aktív részvétel mozdíthatja elő. A pszichiátereknek elő kell bújniuk a bürokratikus páncéljukból, meg kell mutatniuk saját sérülékenységüket, hogy létre jöhessen az egyenlő felek közötti párbeszéd.

Dr. Pierre Bleau-t, idén júliusban nevezte ki Quebec Szövetségi Tartomány egészségügyi és szociális minisztere a quebeci lelki egészség és igazságügyi pszichiátriai szolgálatainak főigazgatójává. Ebben a minőségében a pszichiáter Pierre Bleau kormányprogrammá tette a 30 éve tevékenykedő RACOR Egyesület ( Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes en santé mentale – a lelki egészség terén működő Közösségi és Alternatív Szervezetek Hálózata) tevékenységét és célkitűzéseit. Ezzel a közösségi pszichiátriai ellátás vezető kormányprogrammá vált. Pierre Bleau beszédében traumatizált gyermekkorát, majd pályáját felvázolva elmondta, hogy amikor pályakezdőként a 80-as években azt tapasztalta,hogy az érzelmeket gyógyszerekkel kezelték, akkor közösségi pszichiátriáról álmodozott: „Nem megbetegedett agyakat kezeltem, hanem szenvedő embereket.” Azt tartja helyesnek, hogy a segítségre szorulókat hozzátartozók, tapasztalati szakértők és szakemberek által biztosított kísérő tervvel lássák el. A konferencia alatt személyesen is beszéltem Bleau doktorral, tájékoztattam az Ébredések Alapítvány tevékenységéről és az Alapítvány által szervezett közösségi konferenciákról. Pierre Bleau szívesen részt venne az egyik budapesti konferencián. Hasonló beszélgetést folytattam Diane Harvey asszonnyal, a konferenciát szervező APQR Egyesület főigazgatójával, aki szintén kész felvenni a kapcsolatot a Magyar Hanghalló Mozgalommal.

A meghívott előadók között volt a népszerű médiaszemélyiség, az antropológus Serge Bouchard, aki kórképét adta végsőkig hajszolt individualizmusnak, a szilánkjaira tört társadalomnak, ostorozva a rosszul értelmezett autonómiát. Arra buzdított, hogy győzzük le legnagyobb ellenségünket, a csöndet, mivel minden tapasztalat közölhető, a kommunikáció részévé tehető.

A konferenciaterem előterében bemutatták a Magyar Hanghalló Mozgalom történetéről készített posztert. Az érdeklődőknek szóbeli tájékoztatást adtam.

 Roxane et Pierre

Roxane et Pierre